Accueil Non classé Upadłość konsumecnka – warunki i skutki

Upadłość konsumecnka – warunki i skutki

0
0
6
Ogłoszenie upadłości to niekiedy jedyne słuszne rozwiązanie, które daje możliwość wyjścia z długów. W sytuacji, gdy dłużnik staje się osobą niewypłacalną, przez co nie jest w stanie spłacać zobowiązań finansowych, może ogłosić upadłość. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, trzeba spełniać wyznaczone kryteria. Z poniższego materiału dowiesz się, na czym polega upadłość konsumencka, jakie wytyczne musi spełniać konsument, który chciałby skorzystać z takiego rozwiązania oraz dowiesz się jakie są następstwa ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest pełne lub częściowe oddłużenie dłużnika. Ogłoszenie upadłości to często jedyne wyjście z kłopotliwej sytuacji i tym samym ze spirali zadłużenia. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu Rejonowego – koszt około 30 złotych. Złożony wniosek poddaje się dokładnej ocenie oraz sprawdza się m. in. jakim majątkiem dysponuje konsument i czy jest on niewypłacalny. Możemy to przedstawić w 4 prostych krokach:
1. złożenie adekwatnego wniosku,
2. wniesienie należności,
3. weryfikacja sytuacji osoby składającej wniosek,
4. stwierdzenie upadłości ewentualnie odrzucenie wniosku

Upadłość konsumencka – warunki

Jak wcześniej wspomniano, upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest pełne lub częściowe oddłużenie konsumenta. Aby konsument miał szansę ogłosić upadłość konsumencką, powinien on spełniać określone kryteria. Według Ustawy Prawo Upadłościowe, dłużnik musi być osobą niewypłacalną – co oznacza, że nie ma zdolności do spłacania swoich zobowiązań finansowych, a także jest osobą, która nie prowadzi działalności. Niedopuszczalne jest ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy konsument intencjonalnie i z premedytacją doprowadził do trwałej niewypłacalności. Tak samo dzieje się w momencie, gdy dłużnik:
•decydował się na kolejne zobowiązania, kiedy był świadomy tego że nie jest w stanie regulować zobowiązań – jest to wina umyślna
•świadomie zaciągał kolejne zobowiązania w momencie kiedy wysokość jego długów zdecydowanie przekraczała sumę jego miesięcznego dochodu – jest to rażące niedbalstwo

Skutki ogłoszenia upadłości

Konsument, który, spełnia określne warunki, jest w stanie dostarczyć wniosek o ogłoszenie upadłości raz na dziesięć lat. Do kluczowych następstw ogłoszenia upadłości konsumenckiej możemy zaliczyć szczególnie:
-zajęcie do masy wierzytelności majątku dłużnika – na przykład. samochód, mieszkanie, działka
-podział masy wierzytelności między wszystkich wierzycieli,
-w sytuacji, gdy posiadany przez dłużnika majątek nie wystarcza na spłatę wierzycieli wówczas ustala się plan spłaty pozostałej kwoty na rzecz wierzycieli – spłata zadłużenia w ratach dostosowanych do indywidualnych możliwości finansowych dłużnika
-pełne lub częściowe umorzenie bieżących długów
-zawieszenie postępowania egzekucyjnego i sądowego
-wstrzymanie naliczanych odsetek
-wykreślenie danych z rejestrów dłużników (BIK, BIG, KRD)
-nowy start – bez zadłużenia i nękających wierzycieli

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par middleton76josefsen
Charger d'autres écrits dans Non classé

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Adwokat z prowincji lepszy i tańszy niż ten Warszawy

kancelaria kanoniczna rzeszówhttps://porada-prawna404.bravejournal.net/post/2021/04/15/Owo…